Nieuws

Info over grondgebruik:

flyer-algemeen

flyer-verjaring

Idee voor mijn wijk

 • uw idee of initiatief aanmelden bij uw eigen dorpsraad of wijkcommissie of bij de gemeente;
 • een bijdrage in tijd of geld uit het Centraal Leefbaarheidsbudget is mogelijk.
 • het kan gaan om ideeën om mensen bij elkaar te brengen of om uw wijk te verbeteren of ideeën voor buurtactiviteiten;
 • ieder idee, of dat nu klein en praktisch is of groot, kunt u indienen;

Idee voor mijn wijk doorgeven

 • Gang van zaken

  Gemeente Stichtse Vecht heeft een Centraal Leefbaarheidsbudget ingesteld. Vanuit dit budget kunnen fysieke verbeteringen aan de wijk worden betaald, zoals speelruimte en straatmeubilair, maar ook sociale initiatieven die de samenhang in de wijk verbeteren. Daarmee worden inwoners gestimuleerd om zelf een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van hun eigen wijk of kern. Dit kan een bijdrage zijn in tijd of in geld. Heeft u een goed idee? Doe dan een aanvraag.

  Uw idee of initiatief meldt u aan bij uw eigen dorpsraad of wijkcommissie. Zij hebben formulieren waarop u uw idee kunt omschrijven en zij kunnen u op weg helpen met het indienen van het initiatief. Of u meldt uw idee of initiatief direct bij de gemeente via bijgevoegd formulier. Zie overzicht wijkcommissies en dorpsraden in gemeente Stichtse Vecht.

  Voorbeelden om mensen bij elkaar te brengen of om uw wijk te verbeteren op het gebied van:

  • speelruimte;
  • zwerfvuil;
  • verkeer;
  • groen;
  • straatmeubilair;
  • pleinen of wegen.

  Voorbeelden voor een buurtactiviteit:

  • voor hulp en zorg aan elkaar;
  • voor een groepsarrangement
  • voor sociale veiligheid;
  • voor de aanpak van eenzaamheid;
  • voor het realiseren van een dorpsvoorziening.

  Ieder idee, of dat nu klein en praktisch is of groot, kunt u indienen.

 • Voorwaarden

  Om voor geld uit het Centraal Leefbaarheidsbudget in aanmerking te komen moet uw idee of initiatief in ieder geval voldoen aan de volgende spelregels:

  • er moet aantoonbaar draagvlak zijn voor het initiatief of voorstel;
  • het initiatief bevordert de leefbaarheid en/of sociale samenhang in een wijk of kern;
  • het initiatief mag niet in strijd zijn met de openbare orde of het gemeentelijke beleid;
  • het leefbaarheidsbudget is niet bedoeld voor vergoeden van eten en drinken.
 • Regelen

 

*******************************

Een reactie plaatsen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *