Overleggen wijkcommissie 2020

Agenda commissievergadering 27-2-2020

 1. Opening en welkom
 2. Verslag vergadering 23-1-2020
 3. Mededelingen wijkcommissie
 4. Mededelingen Gemeente
 5. Mededelingen Politie
 6. Mededelingen Portaal
 7. Mededelingen bewonerscommissie
 8. Evaluatie Wijktafel 12-2-2020
 9. Wijkfeest 2020
 10. Rondvraag

* * * * *

Verslag vergadering wijkcommissie 23-1-2020

Aanwezig : Dieuwke Dirker (bewonerscommissie), Peter v.d. Bosch, Bert Herman (penningmeester), Karel van Teeseling (signaleringsteam), Peter Brand (voorzitter), José van Vliet (Stichtse Vecht), Patrick Miltenburg (Bar Bloemstede), Patricia Enkelaar (sociale media), Gerjan van Oosten (secretaris).

Afwezig : Niels van Kesteren (wijkagent), James Dunker, Sonja van den Brandhof (wijkagent), Ruud Jongerius (wijkagent), Janne Ouwerkerk (Opschoondag), Trees v.d. Kam, Dave Spithoven, Marja van Ellinkhuizen (Portaal).

 1. Voorzitter Peter Brand opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 2. Het verslag van de vergadering van 29-11-2029 is goedgekeurd. De kerstboom is ‘kunst’ omdat alle echte bomen tot nu toe de geest gaven. De brief aan de wethouder i.v.m. de voorgenomen afsluiting van de Maarssenbroekseslag is ter controle aan actieve commissieleden gestuurd. De gemeente probeert door te drukken en communiceert niet. Het initiatief is aan de bewoners.
 3. De financiële toestand van de wijkcommissie is oké. We hebben voldoende reserves voor het wijkfeest van dit jaar.
 4. Geen mededelingen Stichtse Vecht.
 5. Geen mededelingen Politie.
 6. Geen mededelingen Portaal.
 7. De bewonerscommissie krijgt dit jaar inzicht in de energieomslag. Bij wie is gerenoveerd, was geen keuze bij het aantal zonnepanelen en men kreeg 4 stuks. Bij wie nog niet was gerenoveerd, was 8 stuks wel mogelijk. E.e.a. getuigt niet van toekomstvisie.
 8. De wijktafel gaat over energietransitie. Duurzame Vecht verzorgt de avond. De uitnodiging wordt volgende week verspreid. Wethouder Klomps wil de subsidie aan Duurzame Vecht stopzetten.
 9. Het wijkfeest staat gepland voor 5 of 12 september 2020 omdat de zomervakantie van 18-7 tot 30-8 duurt. Het programma wordt als vanouds.
 10. Peter Brand sluit de vergadering.

Volgende vergadering donderdag 27 februari 2020 om 20.00 uur in De Wilde Wingerd.

* * * * *

Agenda commissievergadering 23-1-2020

 1. Opening en welkom
 2. Verslag vergadering 21-11-2019
 3. Mededelingen wijkcommissie
 4. Mededelingen Gemeente
 5. Mededelingen Politie
 6. Mededelingen Portaal
 7. Mededelingen bewonerscommissie
 8. Wijktafel 12-2-2020 (voorbereiding Duurzame Vecht, uitnodiging controleren, verspreiding afspreken)
 9. Wijkfeest 2020
 10. Rondvraag

* * * * *

Verslag vergadering wijkcommissie 21-11-2019

Aanwezig: Peter v.d. Bosch, Bert Herman (penningmeester), Karel van Teeseling (signaleringsteam), Peter Brand (voorzitter), José van Vliet (Stichtse Vecht), Patrick Miltenburg (Bar Bloemstede), Gerjan van Oosten (secretaris).

Afwezig: Patricia Enkelaar (sociale media), Dieuwke Dirker (bewonerscommissie), Niels van Kesteren (wijkagent), James Dunker, Sonja van den Brandhof (wijkagent), Ruud Jongerius (wijkagent), Janne Ouwerkerk (Opschoondag), Trees v.d. Kam, Dave Spithoven, Marja van Ellinkhuizen (Portaal).

 1. Voorzitter Peter Brand opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 2. Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd. Punt 11 wordt voorjaar 2020. Nadere info volgt. Het snoeibeleid voor bomen e.d. is eens in de 3 – 5 jaar. Parkeeroverlast is een onoplosbaar probleem.
 3. Peter v.d. Bosch krijgt mails over de Planetenbaan van Willemijn Luchtenberg. Hij stuurt ze door.
 4. Mogelijke thema’s voor de wijktafel van 12-2-2020 zijn ‘Dementievriendelijk Bloemstede’ en ‘Duurzaamheid’. Gerjan benadert Welzijn Stichtse Vecht en Duurzame Vecht.
 5. Geen mededelingen Politie.
 6. Geen mededelingen Portaal.
 7. Geen mededelingen bewonerscommissie.
 8. Wijkfeest 2020 staat gepland voor 29 augustus 2020.
 9. De wijkcommissie heeft € 75,00 gedoneerd voor het Sinterklaasfeest van 1-12-2019.
 10. Peter Brand en Bert zorgen voor een nieuwe kerstboom.
  Peter Brand en Gerjan gaan naar de inloopavond over de plannen rond de afsluiting van de Maarssenbroekseslag.
 11. Peter Brand sluit de vergadering.

Volgende vergadering donderdag 23 januari 2020 om 20.00 uur in De Wilde Wingerd.