Overleggen wijkcommissie 2019

Agenda commissievergadering 17 januari 2019

Locatie: De Wilde Wingerd, 20:00 uur.

  1. Opening en welkom
  2. Verslag vergadering 15-11-2018
  3. Mededelingen commissie
  4. Inloopavond ontwikkelingen Planetenbaan en Kwadrant
  5. Mededelingen Gemeente
  6. Mededelingen Politie
  7. Mededelingen Portaal
  8. Mededelingen Bewonerscommissie
  9. Wijktafel voorjaar 2019
  10. Rondvraag