Overleggen wijkcommissie 2019

Agenda commissievergadering 14-2-2019

 1. Opening en welkom
 2. Verslag vergadering 17-1-2019
 3. Mededelingen commissie
 4. Mededelingen Gemeente
 5. Mededelingen Politie
 6. Mededelingen Portaal
 7. Mededelingen Bewonerscommissie
 8. Wijktafel voorjaar 2019
 9. Rondvraag

*****************

Verslag vergadering wijkcommissie 17-1-2019

Aanwezig: Dieuwke Dirker (bewonerscommissie), Patrick van Miltenburg (Bar Bloemstede), Bert Herman (penningmeester), Karel van Teeseling (signaleringsteam), Patricia Enkelaar (sociale media), Peter Brand (voorzitter), Peter v.d. Bosch, Gerjan van Oosten (secretaris).
Afwezig: James Dunker, Foka der Nederlanden, Olivier de Jonge Oudraat (Stichtse Vecht), Ewald Zonneveld (wijkagent), Janne Ouwerkerk (Opschoondag), Trees v.d. Kam, Dave Spithoven, Marina v.d. Brink (website), Marja van Ellinkhuizen (Portaal).
 1. Voorzitter Peter Brand opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 2. De bloemen zijn bij Foka. Ze is nog niet hersteld.
 3. Op 20-1-2019 is er een tweede opschoondag bij de middenhoogbouw.
 4. Er ligt nog steeds regelmatig vuil en troep in de wijk (autobanden, wasmachines). Volgems de gemeente ligt het aan de nieuwe ophaaldienst die nog niet optimaal functioneert.
 5. De kast van de AED hangt, maar de AED zelf ontbreekt omdat hij eerst moet worden gerenoveerd. Verder moet er een contactpersoon komen.
 6. Op 21-1-2019 is er een overleg met de provincie Utrecht over de N230. De Buren van de Zuilense Ring mogen inspreken. Hoe meer leden er mee gaan, hoe meer indruk we maken.
 7. Geen mededelingen van de wijkagent. De nieuwe wijkagent is afwezig.
 8. Geen mededelingen van Portaal.
 9. De bewonerscommissie is nog een half jaar langer actief. Als na een jaar alles nog steeds goed gaat, besluit men of de commissie doorgaat of niet. Er waren waterproblemen met ventilatoren aan de gevel. Een plaatsten van een buis loste het op. Er zijn spechten die in de steenstrips pikken. Er zijn nestkastjes geplaatst. De vogels zijn beschermd, dus je mag ze niet weghalen. De Vogelbescherming is om advies gevraagd.
 10. Er is nog altijd geen reactie van Duurzame Vecht en de Hartstichting doet niet aan voorlichting op locatie. Men verwijst ons naar de locale EHBO. Wat doen we met de geplande wijktafel van 20-3-2019?
 11. Voor het wijkfeest zijn we qua subsidie mede aangewezen op het Oranje Fonds en dus op, de datum van de Burendag, 21-9-2019.
 12. Peter Brand sluit de vergadering.

 Volgende vergadering, donderdag 14 februari 2019, 20.00 uur, De Wilde Wingerd.

*****************

Agenda commissievergadering 17 januari 2019

Locatie: De Wilde Wingerd, 20:00 uur.

 1. Opening en welkom
 2. Verslag vergadering 15-11-2018
 3. Mededelingen commissie
 4. Inloopavond ontwikkelingen Planetenbaan en Kwadrant
 5. Mededelingen Gemeente
 6. Mededelingen Politie
 7. Mededelingen Portaal
 8. Mededelingen Bewonerscommissie
 9. Wijktafel voorjaar 2019
 10. Rondvraag