Overleggen wijkcommissie 2018

Verslag vergadering wijkcommissie 15-11-2018

Aanwezig: Patrick van Miltenburg (Bar Bloemstede), Bert Herman (penningmeester), Peter v.d. Bosch, Karel van Teeseling (signaleringsteam), Patricia Enkelaar (sociale media), Peter Brand (voorzitter), Gerjan van Oosten (secretaris).

Afwezig: Johan ten Boden (Bar Bloemstede), Dieuwke Dirker (bewonerscommissie), James Dunker, Foka der Nederlanden, Olivier de Jonge Oudraat (Stichtse Vecht), Ewald Zonneveld (wijkagent), Janne Ouwerkerk (Opschoondag), Trees v.d. Kam, Dave Spithoven, Marina v.d. Brink (website), Marja van Ellinkhuizen (Portaal).

 1. Voorzitter Peter Brand opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 2. We hebben via Olivier bloemen naar Foka laten sturen. Het is niet duidelijk of ze zijn aangekomen.
 3. Er komt een tweede opschoondag. De spreker voor de wijktafel die niet doorgaat is afgezegd. Duurzame Vecht is nog niet benaderd omdat de datum van de volgende wijktafel niet bekend is.
 4. Er ligt nog steeds regelmatig vuil en troep in de wijk (autobanden, wasmachines).
 5. De provincie Utrecht (meerderheid VVD) doet weinig aan de N230, behalve fluisterasfalt.
 6. Geen mededelingen van de wijkagent. Er is een nieuwe wijkagent Julian Steenbeek.
 7. Geen mededelingen van Portaal.
 8. Geen mededelingen van de bewonerscommissie.
 9. We willen een verzoek aan de gemeenteraad/het college van B&W sturen waarin we vragen om voor ons bewoners te zorgen.
 10. Bingoavonden in Bar Bloemstede, mogen die nu wel of niet? Volgens de gemeente valt het onder de kansspelwet, maar er zijn geen prijzen en er gaat geen geld bij om. Verder is het niet oké omdat er sterke drank op de plank staat.
 11. De AED hangt er nog steeds niet. Is hij in orde? Hij valt onder de Hartstichting, dus die moet er voor zorgen. Patrick weet er binnenkort mogelijk meer over.
 12. Doen we aan (sponsoring voor) Sint Maarten? Het is een typisch Noord-Hollands feest, dus nee!
 13. Sinterklaasfeest in Bar Bloemstede hebben we gesponsord met € 75,00.
 14. Peter Brand sluit de vergadering.

 Volgende vergadering, donderdag 17 januari 2019, 20.00 uur, De Wilde Wingerd.

*****************

Verslag vergadering wijkcommissie 18-10-2018

Aanwezig: Gwen van Mossevelde (Stichtse Vecht), Bert Herman (penningmeester), Peter v.d. Bosch, Karel van Teeseling (signaleringsteam), Patricia Enkelaar (sociale media), Peter Brand (voorzitter), Gerjan van Oosten (secretaris).

Afwezig: John en Patrick van Miltenburg, Johan ten Boden (Bar Bloemstede), Dieuwke Dirker (bewonerscommissie), James Dunker, Foka der Nederlanden, Olivier de Jonge Oudraat, Frank van Liempdt (Stichtse Vecht), Ewald Zonneveld (wijkagent), Janne Ouwerkerk (Opschoondag), Trees v.d. Kam, Dave Spithoven, Marina v.d. Brink (website), Marja van Ellinkhuizen (Portaal).

 1. Voorzitter Peter Brand opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 2. Er waren 7 mensen voor de Opschoondag. Het idee is om dit 2x per jaar te organiseren.
 3. We willen Foka een boeket sturen. Kan mogelijk via haar vervanger Olivier of de secretaresse Fenna. Gerjan informeert.
 4. Gwen van Mossevelde laat aan de hand van een aantal A3-afdrukken zien hoe de strook langs de Planetenbaan zou kunnen worden ontwikkeld. In 2016 heeft St.V. hiertoe een zogeheten ‘kansenkaart’ opgesteld. Een complicerende factor is dat er maar liefst 8 eigenaren van de grond zijn. Er is veel leegstand in kantoren. Een aantal kantoren is al omgebouwd tot woonruimten, er volgen er nog meer (bruine torens in 2019). Randvoorwaarde is dat 30% voor sociale huur wordt bestemd. De parkeerruimte is gebaseerd op 1,4 auto’s per woning. De begane grond van oude kantoorruimten wordt bestemd voor (kleine) bedrijven. Er moet voldoende groen langs de wegen komen en binnen de kavels.
 5. Geen mededelingen van de wijkagent.
 6. Geen mededelingen van Portaal.
 7. Geen mededelingen van de bewonerscommissie.
 8. Boomstede heeft eindelijk betaald voor de vorige wijktafel. De helft van het bedrag heeft Bert teruggestort omdat men per ongeluk het volle bedrag in plaats van de helft had betaald.
 9. Voor een wijktafel over Energietransitie heeft Boomstede geen belangstelling. Gerjan zal de spreker afmailen. Wellicht kan Duurzame Vecht iets voor ons organiseren.
 10. De gemeente St.V. lijkt eindelijk wakker te zijn wat betreft de Zuilense Ring/NRU. De provincie Utrecht heeft geld beschikbaar gesteld voor de NRU, hetgeen inhoudt dat de Zuilense ring blijft zoals hij is. Op 29 oktober is er een overleg tussen de provincie en Buren van de Zuilense Ring.
 11. Op 1 november is er een avond over de rol van dorpsraden en wijkcommissies. Locatie: Studio Idee, Driehovenlaan 2/Rijksstraatweg t.o.v. de bushalte Bredestraat in Loenen a/d Vecht. Gastsprekers zijn wethouder Frank van Liempdt en hoogleraar Bob de Wit van Universiteit Nijenrode.
 12. Peter Brand sluit de vergadering.

Volgende vergadering, donderdag 15 november, 20.00 uur, De Wilde Wingerd.

*****************

Verslag vergadering wijkcommissie 20-9-2018

Aanwezig: Peter v.d. Bosch, John van Miltenburg & Johan ten Boden (beiden Bar Bloemstede), Dieuwke Dirker (bewonerscommissie), Karel van Teeseling (signaleringsteam), Patricia Enkelaar (sociale media), Peter Brand (voorzitter), Gerjan van Oosten (secretaris).

Afwezig: Bert Herman (penningmeester), Patrick van Miltenburg (Bar Bloemstede), James Dunker, Foka der Nederlanden (Stichtse Vecht), Ewald Zonneveld (wijkagent), Janne Ouwerkerk, Trees v.d. Kam, Dave Spithoven, Marina v.d. Brink (website), Marja van Ellinkhuizen (Portaal).

 1. Voorzitter Peter Brand opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 2. Verslag van 12-7-2018 Er zijn tot nu toe 2 of 3 aanmeldingen voor de Opschoondag.
 3. Er ligt een uitnodiging om de laatste week van oktober te praten over de ontwikkeling van de Planetenbaan.
  Gerjan heeft geantwoord dat 18 oktober ons goed uitkomt. Er is nog geen reactie van Stichtse Vecht.
 4. Geen mededelingen van de wijkagent.
 5. Geen mededelingen van de gemeente.
 6. Geen mededelingen van Portaal.
 7. De bewonerscommissie meldt dat de renovatie bijna is afgerond. Komende week worden de kopgevels afgewerkt (steenstrips waren gestolen), de troep opgeruimd en de ramen gezeemd. Bewoners zijn tevreden over de afwerking binnen, de buitenploeg is slordig en onachtzaam. De commissie blijft nog een jaar actief als nazorg.
 8. Geen nieuws over Bar Bloemstede en vermeende overlast. De deur van de sporthal sluit niet goed en blijft haken. Actie Stichtse Vecht.
 9. Advies om Facebook regelmatig te bekijken.
 10. Peter Brand sluit de vergadering.

Volgende vergadering, donderdag 18 oktober, 20.00 uur, De Wilde Wingerd.

*****************

Verslag vergadering wijkcommissie 12-7-2018

 Aanwezig: Dieuwke Dirker (bewonerscommissie), Karel van Teeseling (signaleringsteam), Patricia Enkelaar (sociale media), Bert Herman (penningmeester), Peter Brand (voorzitter), Gerjan van Oosten (secretaris).

 Afwezig: Peter v.d. Bosch, Patrick van Miltenburg (Bar Bloemstede), James Dunker, Foka der Nederlanden (Stichtse Vecht), Ewald Zonneveld (wijkagent), Janne Ouwerkerk, Trees v.d. Kam, Dave Spithoven, Marina v.d. Brink (website), Marja van Ellinkhuizen (Portaal).

 1. Voorzitter Peter Brand opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 2. Verslag van 17-5-2018, punt 10: want Janne Ouwerkerk bereidt een opschoonactie voor.
 3. Peter stuurt foto’s van de toestand het openbaar groen naar St.V. Gebruik vaker de Fixi-app, want dat werkt.
  Wanneer wordt de rondweg aangepakt? Wanneer worden de trottoirs aangepakt? Na de renovatie? We nodigen wethouder Frank van Liempt uit voor de volgende vergadering.
  De gevraagde financiële bijdrage voor de Buren van de Zuilense Ring is akkoord.
 4. Geen mededelingen van de wijkagent.
 5. Geen mededelingen van de gemeente.
 6. Geen mededelingen van Portaal.
 7. De bewonerscommissie meldt dat e.e.a. er mooi uit ziet en dat 20 juli alles klaar moet zijn. De isolatie werkt echt. Er zijn kopgevelstenen gestolen. Er zijn nog wel flink wat losse eindjes die moeten worden opgelost. De commissie is pas klaar als alles klaar is. De samenwerking met de projectgroep van Portaal is goed.
 8. De NRU/Zuilense Ring valt nu onder de nieuwe wethouder, die zich zal moeten inwerken. De kunst is om tegengas te blijven geven. Aanstaande maandag komt Buren van de Zuilense Ring weer bijeen voor een vergadering.
 9. Er zijn (waren) problemen met een heer die na een hersenbloeding de weg kwijt is. De heer wordt gepest door kinderen en reageert dan agressief. De Politie en Maatschappelijk Werk zijn er bij betrokken.
 10. Het idee is om op 17 oktober of in november samen met Boomstede een wijktafel te houden met als thema’s NRU/Zuilense Ring en Energietransitie (huur en koop). Mogelijk kan Uneto VNI of Eigen Huis daar een bijdrage aan leveren.
 11. Het signaleringsteam vergadert voortaan op donderdag.
 12. Peter Brand sluit de vergadering.

Volgende vergadering, donderdag 20 september, 20.00 uur, De Wilde Wingerd.

*****************

Verslag vergadering wijkcommissie 17-5-2018

 Aanwezig: Karel van Teeseling (signaleringsteam), Peter v.d. Bosch, James Dunker, Bert Herman (penningmeester), Patrick van Miltenburg (Bar Bloemstede), Peter Brand (voorzitter), Gerjan van Oosten (secretaris).

 Afwezig: Foka der Nederlanden (Stichtse Vecht), Ewald Zonneveld (wijkagent), Patricia Enkelaar (sociale media), Dieuwke Dirker (bewonerscommissie), Janne Ouwerkerk, Trees v.d. Kam, Dave Spithoven, Marina v.d. Brink (website), Marja van Ellinkhuizen (Portaal).

 1. Voorzitter Peter Brand opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 2. Het verslag van 5-4-2018 levert geen opmerkingen op.
 3. Er is alleen een bevestiging van ontvangst gekomen op onze brief aan B&W inzake Bar Bloemstede. Het lijkt er op dat de rust (voorlopig) is weergekeerd.
 4. Geen mededelingen van de wijkagent.
 5. Geen mededelingen van de gemeente.
 6. Geen mededelingen van Portaal,
 7. Geen mededelingen van de bewonerscommissie.
 8. Het lijkt er op dat de zogeheten ‘divergerende diamant’ bij de aansluiting Zuilense Ring – A2 er komt. We willen er in september een wijktafel aan besteden. Peter Brand neemt contact op met Ronald Sies (Buren van de Zuilense Ring). We willen er iemand van de Provincie en Stichtse Vecht bij hebben. We vragen ons af of de (optimistische) berekeningen omtrent de doorstroming wel kloppen. Van Boomstede/Bloemstede in zuidelijke richting de A2 op rijden lukt volgens ons niet goed en veilig vanwege de krappe oprit vanuit de wijken.
 9. Bert Herman is van 2 juni – 7 juli op vakantie.
 10. Het lijkt er op dat er geen opschoondag(en) kom(t)(en), want Janne Ouwerkerk heeft niet meer van zich laten horen.
 11. Peter Brand sluit de vergadering.

Volgende vergadering, onder voorbehoud, donderdag 12 juli, 20.00 uur, De Wilde Wingerd.

*****************

Verslag vergadering wijkcommissie 5-4-2018

Aanwezig: Karel van Teeseling (signaleringsteam), Peter v.d. Bosch, Janne Ouwerkerk, Bert Herman (penningmeester), Patrick van Miltenburg (Bar Bloemstede), Peter Brand (voorzitter), Gerjan van Oosten (secretaris).

Afwezig: Foka der Nederlanden (St.V.), Ewald Zonneveld (wijkagent), Patricia Enkelaar (sociale media), Dieuwke Dirker (bewonerscommissie), James Dunker, Trees v.d. Kam, Dave Spithoven, Marina v.d. Brink, Marja van Ellinkhuizen (Portaal).

 1. Voorzitter Peter Brand opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 2. Het verslag van 1-3-2018 levert geen opmerkingen op.
 3. Op de wijktafel waren 85 bezoekers. De reacties waren unaniem positief.
 4. De commissie stuurt een brief naar B&W inzake de vermeende overlast door Bar Bloemstede. De commissie is van mening dat er sprake is van een hetze van één of meer personen.
 5. Geen mededelingen van de wijkagent.
 6. Geen mededelingen van de gemeente.
 7. Portaal staat samen met de gemeente Stichtse Vecht op zaterdag 14 april op de markt bij Bisonspoor. Tuinbezitters kunnen een tegel inleveren en krijgen hiervoor een gratis plantje. Verder wordt er een tuinwedstrijd gehouden “mooiste tuin van Stichtse Vecht” en kinderen tot 12 jaar kunnen meedoen aan de tuinwedstrijd. Heeft ook een vooraankondiging in de V.A.R. gestaan en komt op de site van Portaal en de gemeente te staan. Het verzoek is of wij hier ook iets over vermelden op de site van Bloemstede.
 8. Geen mededelingen van de bewonerscommissie.
 9. Janne Ouwerkerk ergert zich, net als vele anderen, aan de rommel in de wijk. Hij wil een opschoonactie beginnen. We hebben dat al eerder zonder succes geprobeerd. De gemeente ondersteunt e.e.a. door het verstrekken van containers en ‘grijpers’. Janne stelt voor om de wijk in secties te verdelen en per sectie een actie op te zetten. Gerjan geeft hem de plattegrond en Janne probeert een plan de campagne te maken.
 10. Peter sluit de vergadering.

Volgende vergadering is op 17 mei om 20.00 uur in De Wilde Wingerd.

*****************

Verslag wijktafel Bloemstede-Boomstede 14-3-2018

De gemeenschappelijke wijktafel Bloemstede-Boomstede stond geheel in het teken van de N230, de verbinding tussen de A2 in het westen en de A27 in het oosten. De N230 bestaat uit twee delen. De onder de provincie Utrecht vallende Zuilense Ring loopt van de A2 tot het Ghandiplein. De onder de gemeente Utrecht vallende Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) loopt van het Ghandiplein tot de aansluiting op de A27 bij Tuincentrum Overvecht.

Omdat de gemeente Utrecht een beleid voert van een autoluwe binnenstad, krijgt de NRU, nu er eindelijk budget voor is, een grote opknapbeurt om de doorstroming te bevorderen. Dat betekent meer verkeer, meer uitstoot (fijnstof, NOx) en meer geluid.

Buren van de Zuilense Ring (BZR), het samenwerkingsinitiatief van bewonersorganisaties Maarsseveen-Molenpolder, Zandweg Oostwaard, Boomstede, Bloemstede, Oud-Zuilen en Op Buuren, wil dat er maatregelen genomen worden om de veiligheid, gezondheid en leefbaarheid voor de bewoners in hun woonomgeving rond de Zuilense Ring te garanderen. BZR vertegenwoordigt ca. 12.000 inwoners.

Ronald Sies en Marianne de Gier van Buren van de Zuilense Ring vertellen in een presentatie wat er allemaal speelt rond de N230. Uit hun betoog blijkt al snel hoe ingewikkeld de zaak is. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat er verschillende partijen bij betrokken zijn, die allemaal hun eigen belangen vertegenwoordigen. De positie van de gemeente Stichtse Vecht is lastig omdat de N230 niet onder de gemeente valt, maar onder de provincie. De gemeente Maarssen heeft er destijds bij de gemeentelijke herindeling voor gekozen om zich niet bij de gemeente Utrecht aan te sluiten. Zodoende wordt de N230 nu aan de ene kan begrensd door de gemeente Utrecht en aan de andere kant door Stichtse Vecht.

Op de NRU gaat na de opknapbeurt een maximumsnelheid gelden van 80 km/u. Op de Zuilense Ring is de maximumsnelheid 100 km/u. De provincie is van mening dat dit zo moet blijven omdat de weg daarvoor is ingericht. Uit onderzoek in Rotterdam en Amsterdam blijkt echter dat 80 km/u de optimale snelheid is voor een goede doorstroming en een zo laag mogelijke uitstoot en geluidsniveau. Als de verschillende maximumsnelheden blijven, geldt het principe van ‘rechtsgelijkheid’ echter niet. Waarom zou je inwoners van Utrecht anders behandelen dan die van Stichtse Vecht? Omdat in Nederland het principe ‘de vervuiler betaalt’ geldt, zou de provincie Utrecht moeten opdraaien voor de geluidsschermen en andere voorzieningen die het lawaai en de vervuiling van de Zuilense Ring tegengaan. Stichtse Vecht kan slechts vragen of de provincie zich daaraan wil houden. Volgens metingen van het RIVM is er echter niets aan de hand qua lawaai en vervuiling. Gebaseerd op meetpunten die NIET in de buurt van de Zuilense Ring staan, en op rekenmodellen, blijven lawaai en uitstoot ruim binnen de wettelijke toegelaten normen. Protest tegen deze ongefundamenteerde aanname werd weggewuifd.

Wat tot nu toe vooral ontbreekt aan alle plannen en ideeën is een integrale visie en aanpak waarin alle aspecten de aandacht krijgen die ze verdienen.

Gelukkig lijkt het tij enigszins te keren. Tijdens de begrotingsvergadering van Provinciale Staten is op maandag 6 januari 2017 een motie aangenomen waarin steun wordt gegeven aan de bewoners langs de Zuilense Ring in Stichtse Vecht. De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft zich op 7 november 2017 in een motie uitgesproken voor nader onderzoek naar de effecten van de steeds drukker bereden Zuilense Ring. In opdracht van provinciale staten van Utrecht gaat de provincie Utrecht onderzoek doen naar de veroorzakers van de gezondheidsrisico’s. Er wordt onderzoek gedaan naar de huidige geluidshinder en luchtkwaliteit in de wijken, maar ook hoe die risico’s zich naar verwachting tot 2030 zullen ontwikkelen. Daarbij worden ook de effecten meegenomen van de geplande aanpassingen aan de NRU. Tegelijk wordt er ook gekeken naar de effecten van mogelijke maatregelen ter bestrijding van geluidhinder en/of naar de verbetering van de luchtkwaliteit.

Ook de GGD wordt bij de zaak betrokken. Uit de zaal kwam de opmerking dat de ANWB mogelijk een interessante gesprekspartner is.

Alle stukken over de N230 zijn openbaar. Meer informatie vindt up op http://burenvandezuilensering.nl/. Hier kunt u zich tevens abonneren op de ‘berichtenservice’ om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

*****************

Verslag vergadering wijkcommissie 1-3-2018

 Aanwezig: Karel van Teeseling (signaleringsteam), Peter v.d. Bosch, Dieuwke Dirker (bewonerscommissie), Bert Herman (penningmeester), Cees Keijzer, Chris Baggel, Co Geijtenbeek (allen wijkcommissie Boomstede), Patrick van Miltenburg (Bar Bloemstede), Patricia Enkelaar (sociale media), Peter Brand (voorzitter), Foka der Nederlanden (St.V.), Ewald Zonneveld (wijkagent), Gerjan van Oosten (secretaris).

 Afwezig: James Dunker, Trees v.d. Kam, Dave Spithoven, Marina v.d. Brink, Marja van Ellinkhuizen (Portaal).

 1. Voorzitter Peter Brand opent de vergadering en heet de wijkcommissie Boomstede welkom.
 2. Bij deze gezamenlijke vergadering van Bloemstede en Boomstede beginnen we met een voorstelrondje.
 3. Hoofdpunt is de stand van zaken betreffende de Zuilense ring en de Noordelijke Randweg Utrecht, de verbinding tussen de A2 en de A27. We organiseren hierover op 14 maart een gezamenlijke wijktafel van Boomstede en Bloemstede. De aanwezigheid van St. V. hierbij is dringend gewenst. Foka doet haar best een deskundige en de wethouder te porren, de commissie stuurt een officiële uitnodiging. Bar Bloemstede kan meer dan 100 personen herbergen, we rekenen op ca. 80-100 mensen. Er komt een oproep op Facebook en www.bloemstede.nl. In beide wijken wordt huis aan huis een uitnodiging verspreid.
 4. De kast van de AED is van St. V. en die betaalt ook het onderhoud. De scholen worden tussen 5 en 10 jaar gerenoveerd. Voor de overlast door hondenpoep komen er 6 BOA’s. Een gedragswetenschapper geeft binnenkort een cursus voor 2 leden van een wijkcommissie, 2 BOA’s, 2 hondenbezitters en 2 ambtenaren van St. V.
 5. In Boomstede waren meldingen over geluidsoverlast door buren, maar geen auto-inbraken of overlast door jongeren. In Bloemstede waren geen inbraken, maar wel een autodiefstal en het stelen van onderdelen van een auto. Verder waren er meldingen over jongeren die overlast veroorzaakten en iemand die ’s morgensvroeg aanbelt op een galerij.
 6. V. kijkt of het mogelijk is meer parkeerplaatsen te creëren zonder dat dit ten koste gaat van groen.
 7. Een paar bij ons bekende bewoners die al een tijd hetze voeren tegen Bar Bloemstede, zijn nu zo ver gegaan dat de burgemeester een ambtenaar heeft ingeschakeld. We besluiten een adres aan B&W op te stellen waarin een tegengeluid laten horen (zie na punt 9).
 8. De renovatie van Portaal ligt buiten stil, maar gaat binnen gewoon door. In het algemeen zijn de bewoners tevreden, maar men vindt het wel vermoeiend. Portaal is goed aanspreekbaar.
 9. Peter sluit de vergadering.

*****************

wijktafel Bloemstede/Boomstede

Datum: woensdag 14 maart 2018, 20:00 uur

Locatie: Bar Bloemstede, Bloemstede 223

 

Geachte wijkbewoners,

Hierbij willen wij u van harte uitnodigen voor de gezamenlijke wijktafel van Bloemstede en Boomstede.

Het thema van deze wijktafel is de Zuilense Ring / Noordelijke Randweg Utrecht (NRU).

Ronald Sies van BZR houdt een presentatie over de ontwikkelingen betreffende de Zuilense Ring / NRU.

Achtergrond

Er zijn al lang plannen in de maak om de Zuilense Ring en de Noordelijke Randweg Utrecht om te vormen tot een hoogwaardige verbinding tussen de A2 in het westen en de A27 in het oosten.

Een en ander betekent vrijwel zeker meer verkeer, meer luchtvervuiling en meer geluidsoverlast.

Een aantal wijkcommissies en bewonersgroepen heeft zich verenigd in de Buren van de Zuilense Ring (BZR). In de stad Utrecht is de kerngroep DROOM (De Randweg Overvecht Op Maat) bezig met dezelfde materie.

Met vriendelijke groet,

Wijkcommissie Bloemstede en wijkcommissie Boomstede

*****************

Verslag vergadering wijkcommissie 25-1-2018

Aanwezig: Karel van Teeseling, Trees v.d. Kam, Peter v.d. Bosch, Dieuwke Dirker, Bert Herman, Patrick van Miltenburg, Patricia Enkelaar, Peter Brand, Foka der Nederlanden (St.V.), Gerjan van Oosten.
Afwezig: James Dunker, Dave Spithoven, Marina v.d. Brink, Marja van Ellinkhuizen (Portaal), Ewald Zonneveld, Ruud Jongerius (wijkagenten).
 1. Voorzitter Peter Brand opent de vergadering. De kerstboom was prima.
 2. De opkomst bij de wijktafel was wel een beter. Foka en Peter zijn positief over de wijktafel. De presentatie van de Groenvoorziening en het Signaleringsteam was duidelijk. De zaal vond dat we beter de e-mail moeten lezen en beantwoorden. Gerjan hoorde na afloop nogal wat negatief commentaar op de inhoud. Er waren zelfs mensen die zeiden niet meer te komen.
 3. Er is niets meer gehoord over het plaatsen van de AED buiten bij Bar Bloemstede. We kunnen er een mailtje aan besteden.
 4. De deur aan de achterzijde van de sporthal is geforceerd. Volgens iemand van de gemeente moet het geluidsniveau van Bar Bloemstede omlaag naar 35 dB. Dat lijkt vreemd, want in een normale huiskamer is bij een gesprek 60 dB al heel gauw aanwezig. Er zijn sterke geruchten over het slopen en herbouwen van de scholen en de sporthal.
 5. Patricia heeft de fixi-app geïnstalleerd, maar ze is niet onder de indruk van de effectiviteit. De kerstboomactie (in ruil voor een lootje) heeft niet gewerkt. Voor de doelgroep waren de bomen te zwaar en voor ouderen was een lootje niet interessant. Op straat is het de laatste tijd weer een grote rotzooi. Het vuil wordt gedoseerd opgehaald, met als gevolg dat er dingen blijven liggen. Foka zegt dat er aan wordt gewerkt. Er is een bladkorf geplaatst bij nr. 498. Peter gaat naar de bijeenkomst van bewonersgroepen. Het jaarlijkse budget komt er aan.
 6. Portaal meldt dat men extra beheerders gaat inzetten om bewoners aan te spreken op verwaarloosde tuinen en zwerfvuil.
 7. Er wordt driftig gerenoveerd. Het schema is iets verruimd, maar er zijn veel losse eindjes en sommige uitspraken zijn niet nagekomen. Verder wordt de rotzooi niet goed opgeruimd. De werkers zijn wel behulpzaam en het overleg verloopt goed.
 8. Voorstel is om de volgende wijktafel samen met Boomstede te houden. Op die wijktafel willen we de plannen voor de Zuilense Ring / Noordelijke Randweg Utrecht laten toelichten door Ronald Sies van de Buren Zuilense Ring. Er lijkt bij de diverse overheden eindelijk begrip voor de situatie te ontstaan.
 9. Bert laat zien dat we er financieel goed voorstaan.
 10. Peter sluit de vergadering.

 

Volgende vergadering is op 1 maart, om 20.00 uur in De Wilde Wingerd

De wijktafel wordt in samenwerking met wijkcommissie Boomstede gehouden op 14 of 28 maart in Bar Bloemstede.