overleggen Wijkcommissie 2017

Verslag wijktafel Bloemstede 22-11-2017

 1. Voorzitter Peter Brand opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.
 2. De voorzitter verzoekt de aanwezigen niet door elkaar te praten en de presentielijst in te vullen.
 3. Foka der Nederlanden (Stichtse Vecht) complimenteert de wijkcommissie met het regelmatig organiseren van een wijktafel. Er zijn in St.V maar 7 wijkcommmissies die iets dergelijks doen. Niet iedereen in de zaal heeft al een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de gemeente. De brief bevat info en weetjes over allerlei zaken die in de gemeente spelen. Van harte aanbevolen! Slechts 1 persoon heeft de fixi-app waarmee je zaken die met zaken in de openbare ruimte kunt melden (ongelijk trottoir, defect straatmeubilair e.d.). Je maakt een foto en de app bepaalt via GPS de locatie. Telefonisch iets melden kan natuurlijk ook (140346 of 254000). Het Adviespunt Jeugd, Zorg, Werk & Inkomen houdt spreekuur van 11 – 13 uur in de bibliotheek in Bisonspoor. Deskundigen beantwoorden vragen en geven advies. ‘Kom erbij in Maarssenbroek’ is een netwerk van vrijwilligers dat ontmoetingsactiviteiten organiseert. De Hartstichting wil (meer) AED’s (defibrillators) ophangen. Er komt een netwerk van vrijwilligers, die uitrukken als er een melding is. De actie ‘geef stilte een stem’ (https://ikstemvoorstilte.nl/) is er om te protesteren tegen de geluidsoverlast van Schiphol. Als Schiphol uitbreidt, betekent het meer vliegtuigen boven St.V. Het vliegverkeer is te zien op http://inzicht.bezoekbas.nl/. Er is binnenkort een inloopavond over de gronden bij de geluidswal. De put t.o.v. brievenbus loopt niet door, actie St.V.
 4. Wijkagent Ewald Zonneveld vervangt Jan Gentenaar. De diensten zijn heel krap, nu is Ewald er in zijn vrije tijd. V.a. 1-1-2017 was er 1 voltooide woninginbraak, 1 poging (glaslatten weg), maar niet gelukt (1 meer dan 2016). Jeugdoverlast uit de wijk kun je niet voorkomen, valt wel mee (in 2017 waren er 8 meldingen, 2 minder dan 2016). Verbaliseren kan alleen bij zelf constateren. Hasjverkoop in de tunnel naar Duivenkamp is bekend, heeft geen prioriteit, er is zicht op, maar constateren is lastig. Bel 112 voor noodsituaties, 0900-8844 voor overige zaken. Vernielingen 6x in 2017, (10 in 2016), constateren is lastig. Geluidsoverlast bij MacDonald’s wordt aan gewerkt. Parkeerdek wordt afgesloten. Zware vrachtwagens in de wijk is taak van BOA’s. Overlast is er ook bij het renovatieproject. Oversteek bij de brievenbus is slecht verlicht, is taak St. V.
 5. Suzan Wildenberg vertelt a.d.h.v. een presentatie wat het signaleringsteam Boom-Bloemstede doet. Preventief rondlopen en speuren. Melden van ‘verdachte zaken’ (bijvoorbeeld iemand die in huizen kijkt). Melden gaat via de ‘horecalijn’ (of 112 / 0900-8844) rechtstreeks naar de politie. Het team maakt ook praatjes met de jeugd (over examens en toekomstplannen), vraagt de boel netjes achter laten en geen herrie te maken. Het team waarschuwt voor open ramen en deuren, ladders die binnen bereik zijn, defect straatmeubilair wordt bij St.V. gemeld. Het team vraagt of hondenbezitters ook een oogje in het zeil willen houden. De politie meldt achteraf wat er met meldingen is gedaan (als dat toegestaan is). Het team werkt in koppels van 2, met hesjes en zaklampen van St.V. Mobiele telefoon is privé-eigendom. Deelname is toegestaan als 21 jaar of ouder bent, in de wijk of vlak bij woont. Nieuwe leden zijn zeer welkom. St.V. organiseert reanimatietraining en andere nuttige workshops. De groep ‘Waaks’ (hondenbezitters) lijkt doodgebloed.
 6. Sabrina Jonkman van Verheij Integrale groenzorg vertelt wat het bedrijf doet. Sinds 1-1-2017 wordt er gewerkt op beeldkwaliteit (hoe schoon/netjes, lengte gras, onkruid, zwerfafval). St.V. heeft kwaliteit B (zeer gangbaar in Nederland) gekozen. Tegelwerk valt onder Bevanos. Contract met St.V. is gebaseerd op Onderhoud, Burgerparticipatie en Tevredenheid. PostNL meldt ook zaken, bewoners kunnen dat doen via de fixi-app of telefonisch bij de St.V. De werknemers aanspreken kan soms lastig zijn omdat er veel buitenlanders onder zijn. De voorman spreekt altijd Nederlands. Er is een mogelijkheid voor extra aandacht voor zaken/locaties (melden bij St.V.). Er zijn ook zogeheten plusplekken voor tevredenheid, zoals doorgaande routes, parken of rotondes die A-kwaliteit krijgen (suggesties zijn welkom). Verheij stimuleert en ondersteunt zelfbeheer brengt kennis en kunde in, verleent hand-en-spandiensten (gemarkeerd met een tegel, in GIS), levert planten, handgereedschappen, verzorgt afvoer van groenafval. Meer is te vinden op https://kleurrijkbuiten.nl/stichtse-vecht.
 7. Rondvraag
 • waarom zijn er zo weinig bladkorven (plaatsing gebeurt a.d.h.v. vulling van vorig jaar; aanvragen bij St.V.);
 • bomen langs de sloten moeten nodig worden gesnoeid (even aankijken, anders melden bij St.V.);
 • bladblazer mocht niets doen na zelf bijeenharken (misverstand, is opgelost);
 • er liggen al weken takken en zwerfafval, waar zijn prikkers en zakken (melden bij St.V.);
 • bij de scholen zou er meer aandacht moeten zijn (melden bij St.V.);
 • vuil uit de sloten is gedeeltelijk de verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap (hdsr.nl), gedeeltelijk van Verheij;
 • klachten over extreem hoge bomen (geen zon in de tuin van 10 x 15 m) bij het water / de brug, wat gebeurt ermee (moet worden opgenomen in het gemeentebeleid, ziekte/schade is reden voor kap);
 • hoogte-snoeien alleen bij gevaarlijke situaties (melden bij St.V.);
 • zware machines die de stoepen en grasvelden beschadigen (botte-bijl-methode), vroeger met handgereedschap (wordt aandacht aan besteed)
 • Vorig jaar en onlangs nog geklaagd over de ratten, geen reactie van St.V. (melden bij 0900-2800200 of https://www.meldpuntongedierte.nl/ongediertebestrijding-stichtse-vecht);
 • Scheefliggende tegels, wanneer gebeurt er iets (melden bij St.V.)
 • Chicanes bij de bruggen zijn te smal voor scootmobielen (melden bij St.V.);
 • Kan er een echte kerstboom komen (wordt aan gewerkt).
 1. De voorzitter bedankt iedereen voor het aanwezig zijn en sluit de vergadering.

 

* * * * * * * * * * * * * * * *

Verslag vergadering wijkcommissie Bloemstede 2 november 2017

Aanwezig: Johan ten Boden (tafeltennis), Patrick Miltenburg (Bar Bloemstede), Peter v.d. Bosch, James Dunker, Foka der Nederlanden (Stichtse Vecht), Patricia Enkelaar (Facebook & website), Bert Herman (penningmeester), Peter Brand (voorzitter), Andrea van Buul (feestcommissie), Karel van Teeseling (signaleringsteam), Gerjan van Oosten (secretaris).

Afwezig: Janny Land (feestcommissie), Dieuwke Dirker (bewonerscommissie), Dennis Geelhoed, Marcel van Dam (beiden Bar Bloemstede), Trees v.d. Kam, Dave Spithoven, Marina v.d. Brink (website), Marja van Ellinkhuizen (Portaal), Ewald Zonneveld, Ruud Jongerius (beiden wijkagent), Regina Nijhuis, Virginia van Veluwe (beiden Halloween).

 1. Peter Brand opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij bedankt iedereen voor de in zet bij het wijkfeest.
 2. Luus Versteegen stopt met de wijkcommissie. Het is mooi geweest zegt ze. Janny en Andrea komen weer terug voor het volgende wijkfeest.
 3. Politie en Portaal hebben geen mededelingen. Ewald Zonneveld probeert aanwezig te zijn bij de wijktafel.
  Stichtse Vecht vraagt of er belangstelling is voor een inloopavond over de groenvoorziening. De commissie beaamt dat. Het hek op de andere brug is geplaatst. Er was een misverstand tussen gemeente en aannemer, daarom heeft het zo lang geduurd. Er komt een gesprek met omwonenden over de inrichting van Haagstede, wie wil daaraan meedoen? De wijkcommissie vindt e.e.a. voorbarig i.v.m. met de ontwikkelingen rond de Zuilense Ring / NRU. Het vergoeden van de schade aan de luidspreker van de DJ via de vrijwilligersverzekering is vrijwel zeker niet mogelijk (inmiddels bevestigd). De wijkcommissie heeft de schade van 380 euro al betaald. De geluidsoverlast door straatraces en ‘ordinair scheuren’ heeft de aandacht. Er wordt ook onderzocht of het plaatsen van geluidsschermen een oplossing is. Over het misbruiken van het parkeerdek zijn afspraken gemaakt met de politie en de beheerder. Teken allemaal de petitie ‘Geef de Stilte weer Stem’ tegen de geluidsoverlast door Schiphol (tip van de secretaris: kijk op http://inzicht.bezoekbas.nl/ of www.casperflights.com waar je de vluchtbewegingen rond Schiphol en andere vliegvelden kunt zien).
 4. Iedereen vond het wijkfeest geslaagd en de samenwerking met Bar Bloemstede was prima. De datum ligt vast op de nationale Burendag omdat we dan subsidie van het Oranje Fonds kunnen aanvragen. Het volgende wijkfeest is in 2019. Het huren van spelletjes moeten we beter coördineren. De kapster leek niet heel erg gemotiveerd.
 5. De organisatoren van Halloween zijn helaas niet aanwezig voor een evaluatie. Het lijkt er op dat het aantal huishoudens dat meedoet afneemt.
 6. In de brede sloot waren veel dode vissen, veroorzaakt door het maaien door het Hoogheemraadschap. James heeft daarvan een melding gedaan bij de gemeente, maar geen reactie gekregen. Foka zoekt uit wat er mee is gedaan.
 7. Penningmeester Johan van de tafeltennisvereniging meldt dat de AED (Automatische Externe Defibrillator) alleen voor tafeltennis beschikbaar is. Onderhoud is voor rekening van de eigenaar (1x per 2 jaar accu en elektroden, resp. 140 en 70 euro). Het zou beter zijn de AED op te hangen aan de buitenzijde van de Bar zodat hij voor iedereen beschikbaar is. Foka zoekt uit wat de mogelijkheden zijn.
 8. Er zijn foute facturen verstuurd voor de waterschapsbelasting. Patricia heeft daar op Facebook over geschreven.
  Penningmeester Bert toont het financiële overzicht. Ondanks de tegenvaller van de luidspreker, is er nog een bedrag over voor een nieuwe kerstboom en een kleine reserve voor het volgende wijkfeest.
 9. De wijktafel is op woensdag 22 november om 20.00 uur in Bar Bloemstede. We nodigen iemand van Verheij Groenvoorziening, Leonie de Vries van Welzijn Stichtse Vecht en Suzan Wildenberg van het Signaleringsteam uit.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Verslag vergadering wijkcommissie Bloemstede 25 augustus 2017

Aanwezig: Regina Nijhuis, Virginia van Veluwe (beiden Halloween), Patricia Enkelaar (Facebook & website), Dieuwke Dirker (bewonerscommissie), Bert Herman (penningmeester), Jenny Land (feestcommissie), Peter Brand (voorzitter), Luus Versteegen (feestcommissie), Andrea van Buul (feestcommissie), Karel van Teeseling (signaleringsteam), Gerjan van Oosten (secretaris).

Afwezig: Dennis Geelhoed, Marcel van Dam (beiden Bar Bloemstede), Peter v.d. Bosch, James Dunker, Foka der Nederlanden (Stichtse Vecht), Trees v.d. Kam, Dave Spithoven, Marina v.d. Brink (website), Marja van Ellinkhuizen (Portaal), Ewald Zonneveld, Ruud Jongerius (beiden wijkagent).

 1. Peter Brand opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. We stellen ons eerst even aan elkaar voor (wie we zijn, wat we doen).
 2. Op 19 september is er een bijeenkomst met de gemeente over de geluidswal. Het bestemmingsplan voor Haagstede ligt ter inzage bij de gemeente. Bert heeft geld overgemaakt voor de skeelerronde. Patricia en Luus verzorgen de stempelpost bij de fietsbrug.
 3. Politie en Stichtse Vecht hebben geen mededelingen.
  Portaal meldt dat er een nieuwe beheerder is. Ricardo Piqué is van maandag t/m donderdag in de buurt. Woensdag is hij van 15.30 – 16.30 in de vergaderruimte te van de Willem van Hoornhof in Zebraspoor. Hij is telefonisch bereikbaar op 0800 – 767 82 25 of 0318 – 89 89 89. E-mail info@portaal.nl.
 4. Voor de viering van Halloween wordt een bijdrage van 260,00 uitgetrokken als de financiën het toelaten. Het geld is bestemd voor limonade, een traktatie en een banner.
 5. De renovatie van de woningen van Portaal begint naar verwachting nog deze maan bij nummer 183. Er komen 2 modelwoningen en 145 wordt gebruikt voor schaften en besprekingen.
 6. Het wijkfeest moet zo snel mogelijk worden aangekondigd. Het Oranje Fonds heeft een bijdrage van 350,00 toegezegd. Bert heeft de man van het schaafijs gevonden. De DJ is geregeld. Waar de tent is wordt uitgezocht. Er is een activiteitenbegroting. Bar Bloemstede zorgt voor de evenementenvergunning, het springkussen, de popcorn en de barbecue. Volgens Luus is er van de spelletjes nog maar weinig over. Er zijn skippyballen, houten duo-skies, een ballenbroek zonder ballen en een touw voor touwtrekken. We kijken naar ander mogelijkheden, zoals een zeepbellenbaan, bijvoorbeeeld i.p.v. het springkussen. De kapster moet nog terugbellen.
 7. De volgende commissievergadering is op VRIJDAG 8 september, 20.00 uur in De Wilde Wingerd.

 

Agenda voor 8-9-2017

 1. Wijkfeest 23 september 2017 (programma, taken vrijwilligers)
 2. Rondvraag

                            * * * * * * * * * * * * * * * *

Verslag vergadering wijkcommissie Bloemstede 21 juli 2017

Aanwezig: Dennis Geelhoed, Marcel van Dam (beiden Bar Bloemstede), Bert Herman (penningmeester), Jenny Land (feestcommissie), Foka der Nederlanden (Stichtse Vecht), Peter Brand (voorzitter), Peter v.d. Bosch, Luus Versteegen (feestcommissie), Andrea van Buul (feestcommissie), Karel van Teeseling (signaleringsteam), Gerjan van Oosten (secretaris).

Afwezig: Dieuwke Dirker (bewonerscommissie), James Dunker, Patricia Enkelaar (Facebook & website), Trees v.d. Kam, Dave Spithoven, Marina v.d. Brink (website), Marja van Ellinkhuizen (Portaal), Ewald Zonneveld, Ruud Jongerius (beiden wijkagent).

 1. Peter Brand opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
 2. Bert heeft nog geen tijd gehad om de stenen bloembakken bij de ingang van de wijk te herstellen.
 3. Het onderhoud van de groenvoorziening loopt volgens de bewoners slecht. E.e.a. valt onder het IBOR (Integraal Beheer Open Ruimte). De firma Verheij is verantwoordelijk voor het groenonderhoud. Volgens Foka wordt er aan verbetering gewerkt. Klachten melden via de website van Stichtse Vecht. We kunnen desgewenst zogeheten ‘pluslocaties’ aanwijzen voor extra aandacht en onderhoud. Wellicht een onderwerp voor de wijktafel en iemand van Verheij uitnodigen?
  Klanten van McDonald’s veroorzaken veel overlast in de vorm van geluid. Het restaurant zou veel proactiever moeten zijn. We besluiten nog even af te wachten.
  Vuil en ander afval ligt vaak al op zondagavond op de verzamelpunten. Grof vuil kan naar de gemeentwerf of je meldt het aan. Bijgeplaatst grofvuil moet worden meegenomen.
  De gemeente heeft het plan voor Haagstede vastgesteld Let met name op de Zuilense Ring en de Leidserijn-tunnel!
  Het wijkfeest moeten we aanmelden voor het budget en een evenementenmelding voor die dag.
 4. Gerjan nodigt de gemeente uit (burgemeester, wethouder?) voor het wijkfeest. Voor de barbecue moet iedereen zich aanmelden met de bon in het programmaboekje. Gerjan vraagt New Feel the Beat voor een optreden. Bar Bloemstede zorgt voor de catering en het meubilair, een springkussen en popcorn. Als er na afloop nog een bedrag over is, betaalt de wijkcommissie een deel van de kosten terug aan Bar Bloemstede. Luus zorgt voor naamstickers voor het burenspeeddaten en ze benadert de kapster. Bert probeert de schaafijsman te benaderen. Dave en Luus zorgen voor de kinderspelletjes (pannavoetbal, behendigheidstoestellen e.d.). Peter regelt een tent.
 5. De volgende commissievergadering is op VRIJDAG 25 augustus, 20.00 uur in De Wilde Wingerd.

 

Agenda voor 25-8-2017

 1. Opening en welkom
 2. Verslag vergadering 21-7-2017
 3. Mededelingen algemeen
 4. Mededelingen Politie
 5. Mededelingen Gemeente
 6. Mededelingen Portaal
 7. Mededelingen Bewonerscommissie
 8. Commissietaken (stand van zaken)
 9. Wijkfeest 23 september 2017 (programma, taken vrijwilligers)
 10. Rondvraag

                                      * * * * * * * * * * * * * * * *

Verslag vergadering wijkcommissie Bloemstede 23 juni 2017

Aanwezig: Peter Brand (voorzitter), Dieuwke Dirker (bewonerscommissie), James Dunker, Peter v.d. Bosch, Luus Versteegen (feestcommissie), Andrea van Buul (feestcommissie), Karel van Teeseling (signaleringsteam), Gerjan van Oosten (secretaris).

Afwezig: Foka der Nederlanden (Stichtse Vecht), Patricia Enkelaar (Facebook & website), Trees v.d. Kam, Bert Herman (penningmeester), Jenny Land (feestcommissie), Dave Spithoven, Marina v.d. Brink (website), Marja van Ellinkhuizen (Portaal).

 1. Peter Brand opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
 2. Geen opmerkingen over het verslag van de wijktafel. In de notulen van 26 januari staat een opmerking over ‘nul op de meter. Dat voorstel is al in 2015 afgewezen.
 3. De afspraken over de maximumsnelheid op de A2 zijn mondeling Er is een stichting in oprichting, in samenwerking DROOM uit Utrecht. Uit papieren uit 2012 blijkt dat men op de N201 een maximumsnelheid van 80 km/u wil. Wethouder Pieter Groen (St.V.) heeft zijn handen van de zaak afgetrokken.
  De wijkcommissie is uitermate niet te spreken over de ‘botte-bijl-methode’ waarmee de groenvoorziening wordt aangepakt. Verder klagen bewoners steen en been over het vele vuil en afval dat op onmogelijke tijden op allerlei plaatsen ligt.
 4. Jan Gentenaar is naar Den Haag vertrokken. De huidige wijkagenten zijn Ewald Zonneveld en Ruud Jongerius. Er wordt op diverse plaatsen ‘geschuimd’ en er wordt gedeald in de middenhoogbouw en bij de metalen marktkraam op het sportveld.
 5. Foka der Nederlanden is niet aanwezig. We kunnen haar mailen voor urgente zaken.
 6. Marja van Ellinkhuizen heeft geen mededelingen gestuurd.
 7. De samenwerking in de projectgroep is goed. Ruim 91% van de betrokken bewoners is akkoord met het voorstel van aanpak. Er komt HR++-glas, dakisolatie en groot onderhoud. Waar nodig wordt de keuken vervangen. Het energielabel wordt A+. De huurverhoging bedraagt 50% van de behaalde energiebesparing. Start van de werkzaamheden is september, looptijd zal ca. 1 jaar zijn. Begin juli is er weer een vergadering.
 8. Vanwege de werkzaamheden van de secretaris in Groenlo, vergaderen we voorlopig op vrijdagavond. De vraag is of de Politie en Foka dan ook aanwezig kunnen zijn. Er zijn nog/alweer stenen los van de bloembakken bij de ingang van de wijk. Bert zou voor reparatie zorgen, maar Luus zegt het ook te kunnen doen. De kerstboom is dood, dus dat wordt straks een nieuwe.
 9. Bert heeft de dj en de schmink al benaderd, met positief resultaat. De nieuwe barexploitant is helaas niet aanwezig om afspraken te maken. Peter en Gerjan gaan na de vergadering even bij hem langs. Het wijkfeest is op 23 september. Dave en Bert zorgen voor de kinderspelletjes. Luus heeft ideeën voor activiteiten: burenspeeddate (naamstickers voor iedere bezoeker, aparte voor commissieleden), ophalen/wegbrengen van mensen die moeilijk ter been zijn (i.s.m. Welzijn St.V.), open podium (muziek/toneel), stoepkrijten, koffie met (ontbijt)koek bij aanvang. Verder denken we aan kapper, New Feel the Beat, schaafijs, springkussen, popcorn en een barbecue. Gerjan maakt een voorlopig programma.
 10. De volgende commissievergadering is op VRIJDAG 21 juli, 20.00 uur in De Wilde Wingerd.

                                          * * * * * * * * * * * * * * * *

Agenda vergadering wijkcommissie Bloemstede

VRIJDAG 23 juni 2017, 20:00 uur, De Wilde Wingerd

(Tussen haakjes de zaken die aan de orde komen)

LET OP! Vergadering op vrijdag, niet op donderdag.

 1. Opening en welkom
 2. Verslag vorige vergadering
 3. Mededelingen algemeen (Zuilense Ring/NRU)
 4. Mededelingen Politie (statistieken)
 5. Mededelingen Gemeente (stand van zaken)
 6. Mededelingen Portaal
 7. Mededelingen Bewonerscommissie
 8. Commissietaken (stand van zaken)
 9. Wijkfeest 23 september 2017 (programma, vrijwilligers)
 10. Rondvraag

                                          * * * * * * * * * * * * * * * *

Verslag wijktafel  Bloemstede, woensdag 5 april 20 uur, Bar Bloemstede

Opening en welkom de voorzitter heet iedereen welkom en opent de wijktafel.

 • Mededelingen wijkcommissie

Er komt een enquête over nieuwe bewoners (statushouders) die ook in Bloemstede komen. Dringend verzoek om deze in te vullen en op nr 251 in de bus te doen.

Er is een grofvuil probleem en zwerfvuil probleem in Bloemstede, hier ligt ook eigen verantwoording van de bewoners en als er grofvuil staat,die er dagen staat even bij de gemeente melden.

 • Mededelingen gemeente Stichtse Vecht

Bloemstede heeft een grote opkomst bij de wijktafels, dit is positief, want dat geeft betrokkenheid aan.

Ieder jaar is er een Landelijke opschoondag,  het animo in de wijken in Maarssenbroek is verschillend.

Overlast van hondepoep is groot in Bloemstede de BOA’s gaan hier actief op controlerenen bekeuren.

Opmerking: zakjes waren weken op en de bakken werden lang niet geleegd er is een nieuwe aannemer en de gemeente gaat er vanuit, dat het nu is opgelost.

Complimenten aan Cor, die het altijd netjes onderhoudt in de wijk.

Foka wijst nogmaals op de digitale nieuwsbrief op maat en adviseert iedereen zich daarop te abonneren.

Vraag uit de wijk. De tunnel naar Duivenkamp is vuil en slecht onderhouden hier is een aantal keer melding van gedaan, maar het wordt niet opgelost. Vanuit de gemeente wordt deze klacht beantwoord als opgelost, terwijl dit nog niet is opgelost. Foka  gaat uitzoeken hoe dit zit.

Vraag uit het publiek: waarom de smiley bij de uitgang van de wijk hing en niet bij de ingang. Antwoord: aan de andere kant staat geen lantaarnpaal en is geen stroomvoorziening.

Afstelling van de verkeerslichten bij de uitgang van de wijk bekijken.

Er ontstaat een discussie over de enquete over de statushouders.

 • Mededelingen/ cijfers politie door  Jan van der Steeg

Er komt een nieuwe wijkagent voor Bloemstede.

Over het algemeen is Bloemstede een rustige wijk.

Cijfers 2016:

1 inbraak 2016

1 fietsendiefstal

6 vernielingen

5 auto vernielingen

12 meldingen van burenruzie

Opmerking uit de wijk: de voetbalkooi  is een gevaar. Er wordt daar regelmatig gedeald en gebruikt, ook als er kleine kinderen lopen.

 • Pauze
 • Presentatie Teken en de ziekte van Lyme
 • Wijkfeest 2017

De wijkcommissie zoekt nog steeds vrijwilligers om te helpen met de organisatie van het wijkfeest. Er komen 2 aanmeldingen uit het publiek.

 • Rondvraag

Is er voor het najaar nog een bladkorf te krijgen?

Presentatie over de toekomstplannen van de Zuilense Ring.

 • Sluiting

                                          * * * * * * * * * * * * * * * *

Verslag vergadering wijkcommissie Bloemstede

donderdag 23 maart 2017, 20:00 uur, De Wilde Wingerd

aanwezig: Peter, Bert, Trees, Foka, Karel en Patricia

 Opening en welkom

Peter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

Verslag vergadering 26 januari 2017

Er zijn geen op- of aanmerkingen over het verslag van de vorige vergadering, dus de notulen worden goedgekeurd.

Mededelingen algemeen

Peter is betrokken als vrijwilliger voor de stichting NRU, hierdoor zal zijn tijd beperkt zijn, om veel voor de wijkcommissie te doen. Op dit moment, zijn er niet veel zaken die in Bloemstede lopen en zal hij gewoon als voorzitter aanblijven.

Mededelingen Politie

Er zijn 2 auto inbraken geweest in Bloemstede, de dieven hadden het gemunt op navigaties en airbags het betrof beide keren auto’s van het merk Audi.

Jan Gentenaar gaat weg als wijkagent, hij gaat naar de regio Den Haag er lopen nog sollicitaties voor zijn functie.

Mededelingen Gemeente

(opvang Statushouders, 130 km A2, Kwadrant, wijkonderhoud, parkeergedrag, VVE’s)

De plannen voor Haagstede liggen nog tot 31 maart ter visie.

De maximum snelheid op de A2 van 130 km/u is voor de nacht onherroepelijk voor de dag loopt dit nog.

Opvang statushouders, Peter merkt op, dat deze mensen niet allemaal op 1 plek bij elkaar geplaatst moeten worden omdat dit de integratie niet bevorderd. Foka vind dit een waardevolle inbreng, die hij ook zeker moet meenemen.

Het parkeren in Bloemstede blijft een probleem, we weten, dat er meer auto,s zijn als parkeerplaatsen, maar er staan regelmatig bedrijfsauto’s zo geparkeerd, dat de hulpdiensten er ook niet door kunnen. Karel checkt of  Jan Gentenaar de eigenaren van deze auto’s heeft bezocht en hier op heeft aangesproken.

Mededelingen Portaal

Niet aanwezig, geen mededelingen

Mededelingen Bewonerscommissie

Niet aanwezig, geen mededelingen

Commissietaken

Op Facebook is een brief geplaatst die door een buurtbewoner in de bus is gedaan wegens geluidsoverlast van Bar Bloemstede. In de brief wordt opgeroepen je klachten te mailen naar Timon Ruis.

Foka gaat na of er mail is binnengekomen bij Timon.

Op Facebook ontstond een pittige discussie in het voordeel van de Bar.

Wijktafel 5 april 2017

De uitnodigingen liggen bij Peter. Deze moeten volgende week bij de mensen in de bus gedaan worden.

Karel nodigt Jan vd Steeg uit voor de wijktafel.

Wijkfeest 23 september 2017

Op de wijktafel  vragen we vrijwilligers voor de organisatie van het wijkfeest. De vaste vrijwilligers hebben wel weer aangegeven mee te willen werken.

Rondvraag                                                                                                                                                                           

Er zijn geen vragen en de voorzitter sluit de vergadering.

 

                                          * * * * * * * * * * * * * * * *

Agenda vergadering wijkcommissie Bloemstede

donderdag 23 maart 2017, 20:00 uur, De Wilde Wingerd

(Tussen haakjes de zaken die hierbij aan de orde komen)

 1. Opening en welkom
 2. Verslag vergadering 26 januari 2017
 3. Mededelingen algemeen (oprichting Stichting Zuilense Ring/NRU)
 4. Mededelingen Politie (auto-inbraken)
 5. Mededelingen Gemeente (opvang Statushouders, 130 km A2, Kwadrant, wijkonderhoud, parkeergedrag, VVE’s)
 6. Mededelingen Portaal
 7. Mededelingen Bewonerscommissie
 8. Commissietaken (stand van zaken)
 9. Wijktafel 5 april 2017
 10. Wijkfeest 23 september 2017 (programma, vrijwilligers)
 11. Rondvraag

*******************

Verslag vergadering wijkcommissie Bloemstede 26 januari 2017

Aanwezig: Peter Brand (voorzitter), Bert Herman (penningmeester), Peter v.d. Bosch, Patricia Enkelaar (Facebook & website), Trees v.d. Kam, Warner van Vossen (Stichtse Vecht), Paul v.d. Bovenkamp (Stichtse Vecht), Foka der Nederlanden (Stichtse Vecht), Luus Versteegen (feestcommissie), Karel van Teeseling (signaleringsteam), Gerjan van Oosten (secretaris).

Afwezig: James Dunker, Dave Spithoven, Dieuwke Dirker (bewonerscommissie), Marina v.d. Brink (website), Jan Gentenaar (wijkagent), Oeds v.d. Meulen (VvE 224), Marja van Ellinkhuizen (Portaal), Jeffrey Jongmans (Bar Bloemstede).

 1. Peter Brand opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
 2. Geen mededelingen.
 3. Geen op- of aanmerkingen.
 4. Het gerucht gaat dat Portaal geen grote woningen meer in de verkoop doet. Het heeft te maken met een beleid dat ervoor moet zorgen dat er voldoen sociale huurwoningen zijn. Portaal heeft voor de renovatie de huurders 4 varianten voor verduurzaming aangeboden (‘nul op de meter’). De uitslag hiervan is niet bekend.
  De Voedselbank mag de Margrietschool nog 2 jaar gebruiken. Daarna volgt renovatie of sloop-nieuwbouw. Dat betekent dat ook de judoclub eruit moet. Mogelijk komt ook de Speelgoedbank (nu Troelstrastraat) zolang in dezelfde school. Er wordt gezocht naar een oplossing voor de (geluids)hinder door de rolcontainers.
  Iedereen die als vrijwilliger werkt (wijkcommissie, signaleringsteam e.d.) is via de gemeente verzekerd (WA en rechtsbijstand).
  De wijkcommissie is nog altijd niet tevreden over het parkeergedrag van sommige bewoners die hun bestelwagen zodanig parkeren dat de hulpdiensten worden geblokkeerd. Verder is de commissie van mening dat de gemeente en de politie duidelijker en vaker moeten communiceren over zaken als het wijzigen van de voorrang, het plaatsen van hekken. Helaas is het beleid zo dat fietsers op zogeheten ontsluitingswegen GEEN voorrang krijgen, wel bij erftoegang.
 5. Wethouder Warner van Vossen is sinds 2½ maand de opvolger van partijgenoot Vital van der Horst. Hij blijft aan tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Warner heeft 14 jaar in Bloemstede gewoond. In zijn portefeuille zitten o.a. sociale zaken, gemeentelijke grond en gebouwen. Inhoudelijke zaken kan de wijkcommissie bij hem aankaarten en hij zorgt er dan voor dat de betreffende portefeuillehouder die oppakt.
 6. Bert en Gerjan zijn naar een informatieavond geweest van allerlei wijkcommissies en bewonersorganisatie die met de N230 te maken hebben. Een samenvatting van het verslag staat op de website onder ‘actualiteiten – overleggen wijkcommissie 2017’. Paul van de Bovenkamp vertelt waar het om draait. Het ingewikkelde is dat we met 3 partijen te maken hebben. De gemeente Utrecht gaat over de NRU, de provincie Utrecht over de Zuilense Ring en Rijkswaterstaat over de A2. Bij Stichtse Vecht is wethouder Pieter de Groene de contactpersoon. Het lijkt nuttig om een abonnement te nemen op de nieuwsbrief van de gemeente Utrecht om op de hoogte van de ontwikkelingen en plannen te blijven. De projectleider bij de gemeente Utrecht is Guus Catau.
 7. De informatieavond over de nutsleidingen in de geluidswal verliep redelijk soepel. Er zijn in Bloemstede weinig echte problemen. De gemeente gaat soepel met de materie om. Vanwege de wettelijke verjaringstermijn kunnen de meeste betrokken bewoners de grond tegen betaling van de notariële en overdrachtskosten gratis aan hun perceel toevoegen. Voor wie de verjaringstermijn niet van toepassing is, is de grond te koop voor 125,00/m² (normale prijs is 180,00).
 8. Bert presenteert het financiële overzicht. De wijkcommissie is financieel gezond. Het batig saldo komt mede ten goede aan het wijkfeest van dit jaar. Er zijn stenen los van de bloembakken bij de ingang van de wijk. Bert zorgt voor reparatie. De hovenier is vanwege gezondheidsproblemen uit de roulatie. We zorgen zelf wel weer voor beplanting.
 9. Foka en Patricia hameren erop dat we moeten zorgen voor een betere discipline tijdens de wijktafels. Dat betekent geen oeverloze discussies en geroep vanuit de zaal. Vragen moet men maar bewaren tot het eind (rondvraag).
  De wijktafel is op woensdag 5 april, 20.00 uur in Bar Bloemstede. Het thema is De week van de Teek. Heleen Hutink geeft een lezing over de mogelijke risico’s van een besmetting met de ziekte van Lyme als gevolg van een tekenbeet na het werken in de tuin of na een natuurwandeling.
 10. Het wijkfeest is op 23 september. We willen in ieder geval de grimeuse, de schaafijsman en de geluidsman.
 11. De volgende commissievergadering is op 23 maart, 20.00 uur in De Wilde Wingerd. Facebook blijkt heel effectief bij het bestrijden van overlast door vuil op straat. We proberen of het ook effect heeft bij fout/hinderlijk parkeren.

*******************

Donderdag 26 januari vergadert de wijkcommissie

U bent van harte welkom

Locatie: De Wilde Wingerd. Tijd: 20.00 uur.

Agenda

 1. Opening en welkom
 2. Mededelingen algemeen
 3. Verslag vergadering 13-10-2016
 4. Mededelingen Politie, Portaal, Gemeente, Bewonerscommissie, VVE-224
 5. Kennismaking nieuwe wijkwethouder Warner van Vossen
 6. N230 (Zuilense Ring – Noordelijke Randweg Utrecht (NRU))
 7. Nutsleidingen in de geluidswal
 8. Commissietaken (stand van zaken, financiën e.d.)
 9. Wijktafels 2017
 10. Wijkfeest 2017
 11. Rondvraag en sluiting

*******************

Toekomst N230 (Zuilense Ring – Noordelijke Randweg Utrecht).

Op 16 januari hebben diverse wijkcommissies en andere betrokken partijen vergaderd over de N230 (de combinatie Zuilense Ring – Noordelijke Randweg Utrecht (NRU), de verbinding tussen de A2 en A27.

Aanwezig waren vertegenwoordigers van Wijkcommissie Oud Zuilen, Zandweg Oostwaard, Oostwaard, Bloemstede, Boomstede Op Buren, Bewonersvereniging Maarsseveen Molenpolder en MOL (Stichting Maarssens Overleg Leefklimaat).

Er is een aantal afspraken gemaakt over hoe de partijen verder te werk zullen gaan.

 • Alle aanwezige vertegenwoordigers van de bewonersvereniging en /wijkcommissies ( t.w. Zandweg Oostwaard, Oostwaard, Op Buuren, Boomstede, Bloemstede en Maarsseveen Molenpolder, alsmede MOL) scharen zich achter de door Ronald Sies in zijn presentatie geschetste problematiek en de beoogde aanpak.
 • Alle vertegenwoordigers zullen ervoor zorgdragen dat er extern naar de verschillende partijen eenduidige informatie wordt verstrekt.
 • De vertegenwoordigers zullen de presentatie (met een paar kleine aanpassingen en in de vergadering aangegeven toevoegingen) toegestuurd krijgen en deze daarmee inhoudelijk kunnen delen met hun bewoners.
 • De vertegenwoordigers zullen zorgdragen voor frequente afstemming met hun respectieve achterban, daar waar zij dit vanuit hun eigen verantwoordelijkheid zinvol en nodig achten, of wanneer dit als gezamenlijk genomen besluit in het kader van het komende proces nodig wordt geacht
 • Afgesproken wordt dat er met een vaste frequentie (+/- 1x per maand) met het oog op de beoogde slagkracht een gezamenlijke bijeenkomst zal worden georganiseerd, teneinde informatie te dele n, af te stemmen en nadere activiteiten af te spreken.
 • De volgende bijeenkomst vindt plaats op 20 februari 2017 om 20.00 uur in schoolgebouw Wereldkidz Palet, Buitenweg 310, Zandweg-Oostwaard.
 • Er is een aantal specifieke acties afgesproken.
 • Op korte termijn zullen concrete stappen worden gezet naar afstemming met relevante overheidsorganisaties (gemeente (college), provincie etc.), politieke partijen in de gemeente Stichtse Vecht , terwijl informatie zal worden verstrekt op sociale media, een nog in de lucht te brengen specifieke website en de pers.
 • Er zal een website worden opgetuigd met relevante informatie voor de bewoners en andere geïnteresseerden. Deze website is door de Bewonersvereniging Maarsseveen Molenpolder al voorbereid en kan worden gevuld met verder relevant geachte informatie. De inhoud wordt door een nog te benoemen redactieteam bepaald. Een bestuurslid van Maarsseveen Molenpolder kan zorgdragen voor technische ondersteuning. Via een eigen, nog aan te maken Facebook account , zal een verwijzing naar de website worden opgenomen.
 • Er zal op korte termijn (uiterlijk 14 dagen na de bijeenkomst) om een gesprek worden verzocht met de Wethouder van Verkeer, Pieter de Groene (en mogelijk ook met zijn hoogste ambtenaar in dezen, Paul van den Bovenkamp), om hem nader te informeren over de stand van zaken. Daarbij zal ook aan de wethouder worden gevraagd om een visie van het college over de Zuilense Ring-problematiek namens de gemeente Stichtse Vecht en om de verdere aanpak met de wethouder af te stemmen.